Boligsalg

Boligsalg Når du forbereder deg på boligsalg… Boligsalgsrapporten For å unngå unødige overraskelser i etterkant av salget, er det viktig at du lar en bygningskyndig takstmann sjekke tilstanden på boligen din.Det kan være feil og mangler du som ”ikke fagmann”…

Read More

Bruksrett og arv

Bruksrett og arv Det skjer jevnlig endringer i reglene om arveavgift, dog uten de store omveltningene. Det er foreslått mer omfattende endringer i hele avgiftssystemet og mulighetene for fradrag, men det er uklart om disse vil bli fulgt opp. Overførsel…

Read More

Boplikt

Boplikt Boplikt eller ikke… Mange kommuner i Norge praktiserer boplikt for bolighus, og spesielt gjelder dette i områder hvor det er kanskje ikke er så aktuelt å bo, men å feriere. Boplikten har hovedsakelige til hensikt å unngå at f.eks….

Read More

Arveavgift

Arveavgift Det ble foreslått i hovedsak en endring i regelverket for arveavgift i årets statsbudsjett og det gjelder gaver. Endringen trer i kraft straks med virkning fra og med 1. januar 2008 dersom endringen blir vedtatt av Stortinget. I dag…

Read More