Husleiekontrakt

Husleiekontrakt Det er mange såkalte standardkontrakter for husleie i omløp, og enda flere egenkomponerte. Ikke alle utleiere eller leiere har like god kjennskap til hva som er lovlig og hva som kan avtales ved utleie av bolig. Husleieloven regulerer de…

Read More

Byggesøknad

Når må du søke om byggetillatelse? Plan- og bygningsloven gir regler for når og hvordan man må sende søknad om nybygg, tilbygg, garasje etc. Full byggesøknad For nybygg og vesentlige ombygninger må det sendes ”Søknad om Byggetillatelse”.  Dette må gjøres…

Read More

Tomtefeste

Tomtefeste Tomtefesteproblematikk Spørsmålene er ofte mange rundt begrepene festeavgift, innløsningsrett, festetid etc., og ikke sjelden oppstår det konflikter mellom fester og bortfester. Vi har bred, mangeårig erfaring på området, og utfører oppdrag både for festere, grunneiere og advokater. Tomtefesteloven Nåværende…

Read More

Reguleringsplan og hytter

Reguleringsplan og hytter Reguleringsplaner for områder kan endres etter initiativ av både det offentlig og av private. Slike endringer i reguleringsplaner kan få store konsekvenser for bolig- og hytteeiere. Mest dramatisk er omregulering til friluftsformål, fredning og vern. Omregulering til…

Read More