blogtest2

abrakadabra

Read More

Husleiekontrakt

Husleiekontrakt Det er mange såkalte standardkontrakter for husleie i omløp, og enda flere egenkomponerte. Ikke alle utleiere eller leiere har like god kjennskap til hva som er lovlig og hva som kan avtales ved utleie av bolig. Husleieloven regulerer de…

Read More

Byggesøknad

Når må du søke om byggetillatelse? Plan- og bygningsloven gir regler for når og hvordan man må sende søknad om nybygg, tilbygg, garasje etc. Full byggesøknad For nybygg og vesentlige ombygninger må det sendes ”Søknad om Byggetillatelse”.  Dette må gjøres…

Read More

Tomtefeste

Tomtefeste Tomtefesteproblematikk Spørsmålene er ofte mange rundt begrepene festeavgift, innløsningsrett, festetid etc., og ikke sjelden oppstår det konflikter mellom fester og bortfester. Vi har bred, mangeårig erfaring på området, og utfører oppdrag både for festere, grunneiere og advokater. Tomtefesteloven Nåværende…

Read More

Reguleringsplan og hytter

Reguleringsplan og hytter Reguleringsplaner for områder kan endres etter initiativ av både det offentlig og av private. Slike endringer i reguleringsplaner kan få store konsekvenser for bolig- og hytteeiere. Mest dramatisk er omregulering til friluftsformål, fredning og vern. Omregulering til…

Read More

Baderom

Baderom Badet ditt kan være en tikkende bombe… Ifølge de siste undersøkelsene Anticimex har gjort av 9000 bad rundt om i norske hjem, er hvert 5. bad i en slik forfatning at det bør helrenoveres omgående. Og ikke nok med…

Read More

Boligsalg

Boligsalg Når du forbereder deg på boligsalg… Boligsalgsrapporten For å unngå unødige overraskelser i etterkant av salget, er det viktig at du lar en bygningskyndig takstmann sjekke tilstanden på boligen din.Det kan være feil og mangler du som ”ikke fagmann”…

Read More

Bruksrett og arv

Bruksrett og arv Det skjer jevnlig endringer i reglene om arveavgift, dog uten de store omveltningene. Det er foreslått mer omfattende endringer i hele avgiftssystemet og mulighetene for fradrag, men det er uklart om disse vil bli fulgt opp. Overførsel…

Read More

Boplikt

Boplikt Boplikt eller ikke… Mange kommuner i Norge praktiserer boplikt for bolighus, og spesielt gjelder dette i områder hvor det er kanskje ikke er så aktuelt å bo, men å feriere. Boplikten har hovedsakelige til hensikt å unngå at f.eks….

Read More

Arveavgift

Arveavgift Det ble foreslått i hovedsak en endring i regelverket for arveavgift i årets statsbudsjett og det gjelder gaver. Endringen trer i kraft straks med virkning fra og med 1. januar 2008 dersom endringen blir vedtatt av Stortinget. I dag…

Read More