Boligsalgsrapport

Når du skal selge boligen din og kontakter en megler vil han foreslå at det rekvireres en boligsalgsrapport. Du kan selv kontakte et takst-firma, eller la en megler gjøre dette for deg. Takstmannen vil gjerne ha så mange opplysninger som mulig om boligen din., og har du tegninger, skjøter, målbrev, etc. Er det en fordel om dette fremlegges.

Videre vil takstmann be deg sørge for at rom som brukes til lagring, f.eks. i kjeller og på loft er fremkommelige for inspeksjon. Der det er kaldloft med inspeksjonsluke uten trapp, bør en gardintrapp setters frem. Når det gjelder våtrom, bør sluk være rengjort og front på badekar være demontert. Takstmannen vil så vurdere tilstanden på boligen din ut fra byggtekniske forhold og observasjoner han gjør under befaringen. Der som det er forhold du kjennet til som kan ha en betydning på vurderingen, må du være klar over at du har plikt til å opplyse om disse.

Takstmannen foretar ikke åpning av konstruksjoner, eller gjør inngrep for å avdekke skulte feil/mangler.

På bakgrunn av ovennevnte blir det utarbeidet en boligsalgsrapport som i dag er et web-basert dokument. Den tar for seg bygningsmassen punkt for punkt, fra grunnmur til pipe, og gir annen relevant informasjon så som tomteforhold etc.

Det blir gjort en tilstandsgradering fra 0-3 hvor TG:0 vil si at er ikke er noe å bemerke, mens TG:3 er dårligste «Karakter«. Under levetid oppgis normal, forventet levetid ut fra materiale, belastning etc. Boligsalgsrapporten inkluderer arealmåling, kontroll av våtrom med fukt søk, kontroll ab P-rom og tegninger, samt enkel energiattest.

 I tillegg til boligsalgsrapporten kan vi tilby: 

  • Boligsalgsrapport med TAKST
  • Boligsalgsrapport med markedsverdi.
  • Fukt søk med hulltaking i flater.
  • Visuell vurdering av el.annlegg og termofor av sikringsskap.
  • Visuell vurderinga av branntekniske forhold.

Viktig å merke seg:

  • Rapporten fritar ikke for selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt.
  • Rapporten gir ingen garanti mot skjulte feil, skader og mangler.
  • Rapporten er gyldig et ½ fra befaringsdato.
  • Selger bør lese grundig igjennom rapporten for å påse at informasjonen stemmer.
  • Kjøper bør likeledes, gjøre seg kjent med rapportens innhold i forkant av kjøp.