Verdi- og lånetakster

Verditakst er et dokument som beskriver verdier som bl.a. byggekostnad for eiendommens bygninger, verdireduksjon for elde, bruk og manglende modernitet, normal tomteverdi, normal salgs- og en anbefalt låneverdi.

For landbrukseiendommer har konsesjonsloven og odelsloven begrensninger ved verdisetting. Også andre forhold som for eksempel boretter kan være verdibegrensende for en eiendom.
For næringseiendommer og andre konsesjonsbetingede eiendommer gjelder spesielle regler for verdisetting.

Hva inneholder en verditakst?

Verditakst er et dokument som beskriver verdier.
Dette gjelder:

  • Byggekostnad for eiendommens bygninger.
  • Verdireduksjon for elde, bruk og manglende modernitet.
  • Normal tomteverdi.
  • Teknisk verdi for bygninger
  • Normal salgs- og en anbefalt låneverdi ved behov.
  • Leieinntekter
  • Kapitaljusteringer m.m.

Hvor lenge er en verditakst gyldig?

Gyldigheten av en verditakst, sett ut fra dagens svingende marked, er ca 1/2 år.  Ta kontakt med oss for en oppdatering,