Skade eller brann

brannskade

Etter en brannskade på eiendom kan det være aktuelt å avgjøre/beregne omfang/forsikringsverdi ved ”Skjønn”, dersom forsikringstaker eller hans selskap krever det.

For å kunne fastsette et slikt skjønn, må skaden vurderes av 2 uavhengige skjønnsmenn, en for hver av partene. Ved andre typer skader vil takstmann utarbeide en ”Befaringsrapport” som beskriver omfang/årsak, og i tillegg kalkulere nødvendige utbedringer. I forbindelse med eierskifteforsikring vil befaringsrapport m/kalkyle være viktig dokumentasjon i forbindelse med et eventuelt erstatningsspørsmål.