Foretrukket av profesjonelle

Akkurat din eiendom skal ha riktig pris

Korrekt pris, skadevurdering, takst og kostnader er viktig. Svært viktig. Derfor er lokal tilstedeværelse, markedsinnsikt og teknisk kompetanse viktig. Samtidig.

Vi verdsetter det mest verdifulle du har

Riktig verdi er viktig. Enten du skal selge, forsikre, eller få taksert en skade. Vi garanterer en så korrekt pris som mulig. Som både privatpersoner, meklere, banker og forsikringsselskaper har tillit til.

Lokal tilstedeværelse - Fra Østlandet til Aust Agder og Grenland med.

Våre takstmenn har både lokalkunnskap og teknisk kompetanse. Og den kombinasjonen er kritisk for å gi en korrekt verdifastsettle.

Fra Oslo til Kristiansand

Å sette verdi på ditt hus, din bygning, eiendom eller fastsette en skade som har oppstått krever kompetanse, mye erfaring og dyp innsikt.
Takstgruppen Stavern Taksering AS er en velrennomert aktør som dekker området fra nedre Buskerud, Vestfold, Telemarks og Agderfylkene. Takstgruppen Stavern Taksering nyter tillit fra både profesjonelle og private.

Vi anbefales, får de beste skussmål og er stolte av det arbeidet vi utfører for våre klienter, kunder og samarbeidspartnere.

Stavern Taksering er et Sentralt godkjent foretak


Hvem - hva - hvor

Erik er en tungvekter som både bygningsingeniør og økonom. Han beregninger - og etterprøvinger og vurderinger er svært korrekte. En tung ressurs for Takstgruppen.

Eirik Hamre Brynhildsen
Stavern - Bygningsingeniør og Økonom

Rune er en erfaren og kunnskapsrik Byggmester og Takstingeniør med bred erfaring fra fredete bygninger til nybygg. Rune innehar stor lokalkunnskap og operer i hele Grenlandsområdet.

Rune Larsen
Porsgrunn - Takstingeniør og Byggmester

Tom er faglig svært allsidig og med mange kompetanseområder. Han sitter til dagelig i Skien, men han operer i hele Grenlandsområdet.

Tom H. Sjønnesen
Skien - Bygg- og anleggsingeniør - Arkitekt

Marco er en erfaren Bygningsingeniør og Takstmann med base i Skien. Hans erfaring fra både konstruksjon og ferdigstillelse samt rehabilitering, gir Marco en unik kompetanse for å kunne vurdere eiendommer og byggeprosjekter.

Marco Gozzi
Skien - Bygningsingeniør og Takstmann

Nerijus er en velrennomerte byggmester og takstmann med inngående lokalkunnskap og teknisk kompetanse. Hans naturlige arbeidsområde er Horten, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme

Nerijus Levonas
Tønsberg - Takstmann og Byggmester

Erik sitter til dagelig i Skien og med sin unike kompetanse er han er viktig spiller på laget. Med både bygningsteknisk og oppmålingskompetanse blir det alltid svært gode resultater fra Erik.

Erik Heiland
Skien - Ingeniør og Landmåler

Vår innsats for lokalsamfunnet og samfunnsansvar

Stavern Taksering AS

Vi setter pris på din eiendom

Les mer