Trykktest og tetthetskontroll

En trykktest gir beskjed om hvor meget en bygning lekker, altså hvor mange ganger byggets volum skiftes ut pr. time ved et gitt trykk.

Tillatt luftlekkasje etter byggeforskrift måles som antall luftvekslinger per time, dvs. hvor mange ganger bygningens luftvolum skiftes ut i løpet av én time ved en gitt trykkforskjell. Nye krav for småhus er 0,6 luftvekslinger per time.

En trykktest gir beskjed om hvor meget en bygning lekker, altså hvor mange ganger byggets volum skiftes ut pr. time ved f.eks. et undertrykk på 50 Pa. Dessverre i dag er mange norske hus mindre tette en de burde være. Lekkasjer og mangelfull isolering er en belasting for inneklima og ikke minst økonomi.Det kan være gunstig å få utført en tetthetskontroll for å avdekke områder med uønsket lekkasje slik at dette kan utbedres, og således gi mindre varmetap og rimeligere oppvarming.

Tillatt luftlekkasje etter byggeforskrift måles som antall luftvekslinger per time, dvs. hvor mange ganger bygningens luftvolum skiftes ut i løpet av én time ved en gitt trykkforskjell. Nye krav for småhus er 0,6 luftvekslinger per time.

Viser til gamle og nye krav:

Tek. 7 (1987 – 2009) Tek 10 (2009 – 2017)
Småhus og eneboliger: 4 luftvekslinger pr. time 2,5 luftvekslinger pr. time
Leiligheter 1,5 luftvekslinger pr. time 1,5 luftvekslinger pr. time
Større bygg 1,5 luftvekslinger pr. time 1,5 luftvekslinger pr. time
Lavenergihus 1,0 luftvekslinger pr. time
Passivhus 0,6 luftvekslinger pr. time 0,6 luftvekslinger pr. time

Link til byggeteknisk forskrift: Minimumskrav til energieffektivitet (TEK17)

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/14/14-2/

Fra og med 1. Januar 2013 er det et krav om, at tetthetsmålinger skal foretas av en nøytral part.

Vi i Stavern Taksering har profesjonelt utstyr og god faglig kompetanse til å utføre en tetthetskontroll i din bolig.

Kontakt oss

Telefon: 33 19 98 59
E-post: salg@staverntaksering.no


Adresse:
Moen 12, 3948 Porsgrunn