PRISLISTE

Taksering

Boligsalgsrapport / Tilstandsrapport / Våtrom og arealmåling

Priser inkl mva:

Enebolig inntil 200 m2

8 000,00

Enebolig større enn 200 m2

9000,00

Ekstra leilighet/boenhet

1 500,00

Ekstra leilighet/boenhet

1 500,00

Tomannsbolig, hele bygget

10 500,00

Leilighet inntil 100 m2

6 000,00

Leilighet større enn 100 m2

7 000,00

Fritidsbolig

6 000,-

Enkel rapport, våtromsjekk og arealmåling

4 000,00

Prisene inkluderer arealmåling, kontroll av våtrom m/fuktsøk på overflater, enkel energiattest, kontroll av P-rom samt kontroll av fremlagte tegninger

Mot tillegg i pris, kan følgende tjenester tilbys:

Markedsverdi

1 500,00

Utvidet energiattest

1 250,00

Fuktsøk m/hulltaking i flater

1 500,00

Visuell vurdering av el.anlegg + termofoto av sikringsska

1 500,00

Visuell vurdering av branntekniske forhold

1 500,00

Verdivurdering/takst

Priser inkl mva:

NITO Verdi- og lånetakst, bolig

4 800,00

Verdi- og lånetakst, fritidseiendom

5500,00

Verdi- og lånetakst, leilighet

5 000,00

Verdi- og lånetakst, landbruk (konsesjonspliktig)

8 500,00

Forhåndstakst

7 500,00

Verdi- og lånetakst, næring

Etter avtale

Skadetakst

1 300,00 (NB! Timepris)

Brannskjønn

1 300,00 (NB! Timepris)

Verdivurdering av råtomt

3 800,00

Landbrukstakst (konsesjonspliktig)

Etter avtale

Forhåndstakst prosjekt

7 500,00

Byggtekniske tjenester

Tjenester i forbindelse m/ansvarsrett

Ansvarsrett ansvarlig søker TK1

15 000,00

Ansvarsrett prosjektering TK1

8 000,00

Ansvarsrett uavhengig kontroll hele tiltaket TK1

8 000,00

Ansvarsrett alle øvrige fag, pr fag. TK1

5 000,00

Produksjon av byggesøknad

7 000,00

Ansvar i TK2

Etter avtale

Tjenester i forbindelse m/oppmåling/prosjektering:

Pris inkl. mva.

Prosjektering med kof filer til tomt og bolig, intil 2 enheter på samme sted

5 000,00

Prosjektering med kof filer til tomt og bolig, flere enheter. Pr enhet:

3 000,00

Oppmåling tomt og bolig, inntil 2 enheter på samme sted

5 000,00

Oppmåling tomt og bolig, flere enheter. Pr enhet:

3 000,00

Oppmåling, felt

1 300,00 (NB: Timepris)

Oppmåling av tomt

4 000,00

Merkestikk, 120 cm merket

19,00 (pr stk)

Beliggenhetskontroll m/ rapport

5000,00

Konsulenttjenester nybygg/tilbygg:

Prosjektering enebolig, TK 1

Etter avtale

Prosjektering tomannsbolig, TK1

Etter avtale

Prosjektering flerbolig >2 enheter TK1. Pr enhet.

Etter avtale

Byggelånsoppfølging

Timepris:

1 300,00

Byggkontroll vedr uavhengig kontroll hele tiltaket TK1/TK2

Timepris:

1 300,00

Byggkontroll vedr ansvarsrett alle fag

Timepris:

1 300,00

Byggeledelse

Timepris:

1 300,00

Arkitekt tjenester

Timepris:

1 300,00

Statiske beregninger

Timepris:

1 300,00

Produksjon av tilpasset byggeplass system(SJA-HMS)

5 000,00

Fuktmåling i betong og treverk med Rf sensor/pigger

Timepris:

1 300,00

Tetthetskontroll av bygg:

Trykktesting av bolig m/rapport

6 000,00

Trykktesting av ekstra boenhet m/rapport

3 000,00

Feilsøking med termokamera

Timepris:

1 300,00

Tetting av ventilasjon, sluk, div og ventetid.

Timepris:

1 300,00

Kontroll av våtrom:

Kontroll av våtrom m/rapport. Pr våtrom

4000,00

Full vanntest av våtrom i flg rutiner BVN 53010. Pr våtrom

7 000,00

Andre tjenester:

Byggoppfølging og kontroll / Sluttrapport

Timepris:

1 300,00

Seksjonering, enkel kartforretning

Etter avtale

Kartforretning/fradeling; rekvisisjon, sit.kart, nabovarsel.

7 500,00

Konsulenttjenester i forbindelse med festeforhold, arv etc.

Timepris:

1 300,00

Lekkasjesøk luft/vann, med termokamera og ultralyd

Timepris:

1 300,00

Kjøretid

1 187,50

Brannsannering, luktfjerning og Osonering

Etter avtale

Brannprosjektering/Brannkonsept

Timepris:

1 300,00

Rådgivning og produksjon av tiltaksplaner vedr brannsannering

Timepris:

1 300,00

Elektronisk Radonmåling over 2 uker m/rapport

5000,00

Konsulenttjenester i forbindelse med festeforhold, arv etc.

Timepris:

1 300,00

Km godtgjørelse. Pr km

7

Ved kjørelengde over 20 km fra nærmeste kontor, tilkommer km-godtgjørelse og kjøretid.  Kjøretid kr 950,- pr time. Km kr 7,- pr km. Alle priser i denne prislisten er inkl mva. Fakturering mm, blir håndtert av vår partner på Factoring Svea Finnans.