PRISLISTE

Taksering

Boligsalgsrapport / Tilstandsrapport / Våtrom og arealmåling

Priser inkl mva:

Enebolig inntil 200 m2

18 000,00

Enebolig større enn 200 m2

20 000,00

Enebolig større enn 300 m2

25 000,00

Ekstra bygg/garasje mm

3 000,00

Ekstra leilighet/boenhet

3 000,00

Tomannsbolig, hele bygget

25 000,00

Leilighet inntil 100 m2

9 500,00

Leilighet større enn 100 m2

10 500,00

Leilighet større enn 200 m2

12 500,00

Fritidsbolig

16 0000,-

Leilighet, rekkehus, 4 manns bolig med vedlikeholdsansvar utvendig

14 000,00

Tilstandsrapporter produseres i IVIT. Det påløper kr 2000,- i tillegg om rapport bestilles i annet system som feks Supertakst.

2 000,00

Prisene inkluderer tilstandsvurdering i følge NS 3600. Areal måling, Fukt søk på overflater og inne i vegg på rom under terreng og på bad samt kontroll av godkjente tegninger og tillatelser

Mot tillegg i pris der tilstandsrapport er bestilt kan følgende tjenester tilbys:

Markedsverdi

3 000,00

Enkel energi attest

1 500,00

Enkle plantegninger sammen med tilstandsrapport

1 000,00

Visuell vurdering av el.anlegg + termofoto av sikringsska

2 500,00

Utvidet vurdering av branntekniske forhold

4 000,00

Verdivurdering/takst

Priser inkl mva:

Taksering av utviklingsområder

Etter avtale

Verdi- og lånetakst, enebolig

7 000,00

Verdi- og lånetakst, fritidseiendom

7 000,00

Verdi- og lånetakst, leilighet

7 000,00

Verdi- og lånetakst, landbruk (konsesjonspliktig)

15 000,00

Forhåndstakst

9000,00

Verdi- og lånetakst, næring

18 000,00

Skadetakst

1 400,00 (NB! Timepris)

Brannskjønn

1 400,00 (NB! Timepris)

Verdivurdering av råtomt

6 000,00

Landbrukstakst (konsesjonspliktig)

Etter avtale

Forhåndstakst prosjekt

9000,00

Byggtekniske tjenester

Tjenester i forbindelse m/ansvarsrett

Ansvarsrett ansvarlig søker TK1

25 000,00

Ansvarsrett prosjektering TK1

10 000,00

Ansvarsrett uavhengig kontroll hele tiltaket TK1

10 000,00

Ansvarsrett alle øvrige fag, pr fag. TK1

6 000,00

Produksjon av byggesøknad

15 000,00

Ansvar i TK2

30 000,00

Tjenester i forbindelse m/oppmåling/prosjektering:

Pris inkl. mva.

Prosjektering med kof filer til tomt og bolig

5 000,00

Prosjektering for ekstra enhet

3 000,00

Oppmåling tomt og bolig, pr enhet

5 000,00

Oppmåling tomt og bolig, flere en 2 enheter. Pr enhet:

4 000,00

Oppmåling, felt

1 400,00 (NB: Timepris)

Innmåling av tomt

5 000,00

Merkestikk, 120 cm merket

19,00 (pr stk)

Beliggenhetskontroll/innmåling m/ rapport

7 000,00

Konsulenttjenester nybygg/tilbygg:

Prosjektering enebolig, TK 1

25 000,00

Prosjektering tomannsbolig, TK1

35 000,00

Prosjektering flerbolig >2 enheter TK1. Pr enhet.

Etter avtale

Byggelåns oppfølging enebolig

50 000,00

Byggkontroll vedr uavhengig kontroll hele tiltaket TK1/TK2

Timepris:

1 400,00(NB: Timepris)

Byggkontroll vedr ansvarsrett alle fag

Timepris:

1 400,00(NB: Timepris)

Byggeledelse

Timepris:

1 400,00(NB: Timepris)

Arkitekt tjenester

Timepris:

1 400,00(NB: Timepris)

Statiske beregninger

Timepris:

1 400,00(NB: Timepris)

Produksjon av tilpasset byggeplass system(SJA-HMS)

5 000,00

Fuktmåling i betong og treverk med Rf sensor/pigger

Timepris:

1 400,00(NB: Timepris)

Tetthetskontroll av bygg:

Trykktesting av bolig m/rapport. pr enhet

7 000,00

Trykktesting av næringsbygg/seksjon. pr enhet

10 000,00

Feilsøking med termokamera

Timepris:

1 400,00(NB: Timepris)

Tetting av ventilasjon, sluk, div og ventetid.

Timepris:

1 400,00(NB: Timepris)

Kontroll av våtrom:

Kontroll av våtrom m/rapport. Pr våtrom

5 000,00

Full vanntest av våtrom i flg rutiner BVN 53010. Pr våtrom

10 000,00

Andre tjenester:

Byggoppfølging og kontroll / Sluttrapport

Timepris:

1 400,00(NB: Timepris)

Seksjonering, enkel kartforretning pr enhet

5 000,00

Kartforretning/fradeling; rekvisisjon, sit.kart, nabovarsel.

10 500,00

Konsulenttjenester i forbindelse med festeforhold, arv etc.

Timepris:

1 400,00(NB: Timepris)

Lekkasjesøk luft/vann, med termokamera og ultralyd

Timepris:

1 400,00(NB: Timepris)

Kjøretid

1 400,00(NB: Timepris)

Brannsannering, luktfjerning og Osonering

Etter avtale

Brannprosjektering/Brannkonsept

Timepris:

1 400,00(NB: Timepris)

Rådgivning og produksjon av tiltaksplaner vedr brannsannering

Timepris:

1 400,00(NB: Timepris)

Elektronisk Radonmåling over 2 uker m/rapport

5000,00

Konsulenttjenester i forbindelse med festeforhold, arv etc.

Timepris:

1 400,00(NB: Timepris)

Km godtgjørelse. Pr km

10

Ved kjørelengde over 20 km fra nærmeste kontor, tilkommer km-godtgjørelse og kjøretid fra Kontoret til oppdrag sted og tilbake igjen, om ikke annet er avtalt. Kjøretid kr 1400,- pr time. Km kr 10,- pr km. Alle priser i denne prislisten er inkl mva. Fakturering mm, blir håndtert av vår partner på Factoring Svea Finnans. 

Kontakt oss

Telefon: 33 19 98 59
E-post: salg@staverntaksering.no


Adresse:
Moen 12, 3948 Porsgrunn