Taksering av privatbolig.

Vi tilbyr Boligsalgsrapport, verdi- og lånetakst.

Vi kan tilby:

Boligsalgsrapport m/takst ved salg eller refinansiering (godkjent av Statens Pensjonskasse).

Enkel takst/brevtakst ved f.eks. skilsmisse, refinansiering i lokalbank m.m.

Verdi- og lånetakst (Norsk Takst).

Beliggenhet er ofte mest utslagsgivende for ”prisen” markedet er villig til å gi. Sentral beliggenhet i forhold til skoler, butikker og øvrige fasiliteter, gode solforhold, utsikt, nærhet til sjø etc. er alle kriterier som er med på å øke verdien. Dessuten kan man se at det er større søken til enkelte områder, og økt popularitet betyr ofte økt verdi.

For å få en mest riktig takst på boligen din er det derfor en fordel å velge en lokal takstmann som kjenner distriktet godt, og er oppdatert på prisene akkurat der du bor.

Standard vil være det neste som blir vektlagt, og her vil takstmann se på bygningmessig kvalitet, innvendig materialvalg, innredninger etc. Videre vil boligens størrelse, antall soverom og bad etc. ha betydning for verdisettingen.

Tilstanden på boligen blir dernest vurdert, og er avhengig av alder og generelt vedlikehold. Nødvendige utbedringer som må betegnes som omfattende og kostbare, vil ha en negativ innvirkning på verdien.

Annet som vil ha betydning for en verditakst er tomtens beskaffenhet (selveier-/leietomt) og størrelse, hagearealer, garasjeplass, utleiemuligheter, rettigheter, heftelser, reguleringsplan for området rundt etc.

Kontakt oss

Telefon: 33 19 98 59
E-post: salg@staverntaksering.no


Adresse:
Moen 12, 3948 Porsgrunn