Prosjektering

Med riktig kompetanse, verktøy og leveringstid, vil vi i Stavern Taksering bistå med prosjektering

Ved prosjekteringen skal man sikre at tiltaket plasseres på riktig sted. Det skal påses at lov- eller planbestemte og funksjonelt fastsatte beliggenhetsrelasjoner blir overholdt.

Takstgruppen tilbyr prosjektering av flere fagområder som er obligatorisk i byggesaker. Med relevant og formell kompetanse er vi en trygg og stabil aktør innen følgende fagområder:

  • Arkitektonisk utforming
  • Veg-, utearealer og landskapsutforming
  • Bygningsfysikk
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Brannkonsept
  • Oppmåling
  • Miljøsanering

Som ansvarlig prosjekterende arbeider vi normalt etter faste priser. Prisene avhenger av tiltakets kompleksitet og vanskelighetsgrad. I de fleste tilfeller vil vi kunne tilby fast pris på våre de fagene vi prosjekterer

Kontakt oss

Telefon: 33 19 98 59
E-post: salg@staverntaksering.no


Adresse:
Moen 12, 3948 Porsgrunn