Taksering av fritidseiendom

En verditakst forteller deg hva det er sannsynlig at markedet er villig til å gi for fritidsboligen din.

Boligsalgsrapport m/takst ved salg eller refinansiering (godkjent av Statens pensjonskasse).

Enkel takst/brevtakst ved f.eks. skilsmisse, refinansiering i lokalbank m.m. Verdi- og lånetakst (Norsk Takst).

En verditakst forteller deg hva det er sannsynlig at markedet er villig til å gi for fritidsboligen din.

Det er flere forhold som spiller inn når verdien skal vurderes:

Beliggenhet er ofte mest utslagsgivende for ”prisen” markedet er villig til å gi. Ligger hytta i ”vannkanten”, er det underordnet hvilken forfatning den er i, du vil oppnå en høy verdi uansett.

Generelt for hytter både ved sjøen og på fjellet, er nærhet til bade- eller skimuligheter, solforhold, utsikt, adkomstvei, og områdets popularitet.

Det er viktig å velge en takstmann som har god kjenneskap til markedet og oppnådde hytteprisene i ditt område, da dette vil kunne være retningsgivende for verdisettingen.

Standard når det gjelder fritidsboliger, og betydningen den har for verdien, vurderes ut fra bygningsmessig kvalitet, innvendig materialvalg, innretninger etc., og videre, hvorvidt det er innlagt strøm og vann/vannklosett.

For nyere hytter med alle fasiliteter, vil standarden naturlig nok ha stor betydning for verdisettingen. Har du derimot en gammel hytte med enkel standard, vil ofte beliggenhet og tomt danne hovedgrunnlaget for verdisettingen, så sant det ikke er andre forhold som spiller inn. Det betyr imidlertid ikke alltid at den gamle hytta har mindre verdi, for ligger den riktig til ved sjøen, vil den kunne gå høyere i pris enn en luksushytte på fjellet.

Annet som kan være avgjørende for verdisettingen er:

  • tomtens beskaffenhet (selveier-/festetomt)
  • festekontrakt, tomtestørrelse
  • rett til båtplass/båtfeste
  • heftelser så som tidsbestemt bruksrett for andre enn hjemmelshaver(e)
  • reguleringsplan for området etc.
  • høy festeavgift vil ha ha negativ innvirkning på markedsverdien

Kontakt oss

Telefon: 33 19 98 59
E-post: salg@staverntaksering.no


Adresse:
Moen 12, 3948 Porsgrunn