Verdi- og lånetakst for næring (Norsk Takst).

Ved taksering av næringseiendom eller kombinasjonen næring/bolig, beregnes verdien ut fra dagens leieinntekter, eiendommens potensiale m.m.

Ved taksering av næringseiendom eller kombinasjonen næring/bolig, beregnes verdien ut fra dagens leieinntekter, eiendommens potensiale/utviklingsmuligheter, tilstand, standard, beliggenhet etc.

For næring med boligdel, vil beliggenhet ha en større innvirking på verdisettingen. F.eks. vil man kunne forvente en høyere leieinntekt i sentrale strøk, og dette vil virke positivt på eiendommens verdi.

Seksjonering kan ofte være hensiktsmessig når næring er kombinert med bolig, og betyr i prinsippet at eiendommen deles opp i enheter som hver får sitt seksjonsnummer.