Baderom

Badet ditt kan være en tikkende bombe… Ifølge de siste undersøkelsene Anticimex har gjort av 9000 bad rundt om i norske hjem, er hvert 5. bad i en slik forfatning at det bør helrenoveres omgående. Og ikke nok med det – halvparten av de øvrige badene må gjøres om i løpet av få år for […]

Les mer

Boplikt

Boplikt eller ikke… Mange kommuner i Norge praktiserer boplikt for bolighus, og spesielt gjelder dette i områder hvor det er kanskje ikke er så aktuelt å bo, men å feriere. Boplikten har hovedsakelige til hensikt å unngå at f.eks. små idylliske sørlandsbyer blir til ”spøkelsesbyer” vinterstid. Imidlertid har ikke dette hatt ønsket effekt, kanskje fordi […]

Les mer

Byggesøknad

Når må du søke om byggetillatelse? PLAN- OG BYGNINGSLOVEN  gir regler for når og hvordan man må sende søknad om nybygg, tilbygg, garasje etc. FULL BYGGESØKNAD For nybygg og vesentlige ombygninger må det sendes ”Søknad om Byggetillatelse”. Dette må gjøres av profesjonelle, f.eks. av den byggmesteren du har engasjert til å utføre arbeidet. Søknaden blir […]

Les mer

Bruksrett og arv

Det skjer jevnlig endringer i reglene om arveavgift, dog uten de store omveltningene. Det er foreslått mer omfattende endringer i hele avgiftssystemet og mulighetene for fradrag, men det er uklart om disse vil bli fulgt opp. Overførsel av bolig eller fritidseiendom i levende live til sine barn med fradrag for borett, er en av de […]

Les mer

Arveavgift

Det ble i hovedsak foreslått i én endring i regelverket for arveavgift i statsbudsjettet for 2007 og det gjelder gaver. Endringen trer i kraft straks med virkning fra og med 1. januar 2008 dersom endringen blir vedtatt av Stortinget. I dag er såkalte leilighetsgaver, dvs. gaver som gis til fødselsdager, jul, bryllup og lignende i […]

Les mer

Husleiekontrakt

Det er mange såkalte standardkontrakter for husleie i omløp, og enda flere egenkomponerte. Ikke alle utleiere eller leiere har like god kjennskap til hva som er lovlig og hva som kan avtales ved utleie av bolig. Husleieloven regulerer de fleste forhold og de fleste bestemmelsene er ufravikelige til fordel for leietager som er forbruker. Næringsdrivende […]

Les mer

Boligsalg

Når du forbereder deg på boligsalg. For å unngå unødige overraskelser i etterkant av salget, er det viktig at du lar en bygningskyndig takstmann sjekke tilstanden på boligen din.Det kan være feil og mangler du som ”ikke fagmann” har oversett, og derfor ikke fører opp i egenerklæringen du leverer i forbindelse med salgsoppgaven. Denne uvitenheten […]

Les mer